14 brutte Grunnlovsparagrafer under etterkrigsoppgjøret (Rettsoppgjøret)

For å få gjennomført etterkrigsoppgjøret/rettsoppgjøret etter andre verdenskrig, måtte man bryte 14 av Grunnlovens 112 paragrafer.
Her er disse paragrafene listet opp.

Kjøp boken her

Du kan kjøpe boken på
Kolofon Forlags nettbutikk.
Pris kr. 398,-

Om boken – Norges skjebne under to verdenskriger

Norges skjebne under to verdenskriger – et annet syn på vår nære historie. Her er endelig en oversikt over Norges historie der “Krigen”, Andre Verdenskrig, settes i sammenheng med tiden før og etter,… Les videre

Når endte Norges krig? 5 forslag.

10.6.1940: Norge inngikk avtale om total kapitulasjon 10.6.1940. Den tyske tekst levner ingen tvil, og i følge avtalen er det den som gjelder. I følge Haagkonvensjon IV angående lover og regler om landkrig… Les videre

Biskop Eivind Berggravs synderegister

Listen foregir ikke å være fullstendig. Korreksjoner og kompletteringer er ønsket. I Berggravs skrift ”Folkedommen over NS” het kapitel 9:” Vi, de rettferdige”. Han gjentok s. 38: ” Hvis vi i dag sammenligner oss… Les videre

Var etterkrigsoppgjøret et rettsoppgjør?

Svend Hansen siterer denne kronikken som sto i Bergens Tidende 26.10.1995 på side 682-5 i sin bok -Norges skjebne under to verdenskriger. De to tidligere kronikkene som det henvises til, hadde først stått… Les videre

Historielogikk? En historie om historien til Carl Fredriksens Transport

Historielogikk? En historie om historien til Carl Fredriksens Transport Hvis man etter 2. Verdenskrig ville gjelde for helt i Norge, var det to organisasjoner man ikke måtte kritisere: Arbeiderpartiet og Milorg. Kritiserte man… Les videre

Quisling slik han ble nektet fremstilt på utstillingen i Skien 2007-8

Forord Quislingutstillingen 2007-08: Den sorte og den hvite Quisling. Gåtene Quisling. Quislingutstillingen i Skien var planlagt siden 1999. Når utstillingsplanene vakte debatt, skyldes det at planene (”Forprosjektet”) i utgangspunktet var noe annerledes. Det… Les videre

Straffen for å tenke annerledes

Det er godt og naturlig å føle seg nært knyttet til dem som også bokstavelig står en nærmest. Eller det kan uttrykkes slik: «Det er sikkert meningen med mennesket, at det skal kjenne… Les videre

Var regjeringen Nygaardsvold lovlig i 1940 og senere?

Regjeringen Nygaardsvold påsto at den var lovlig frem til den ble avløst i 1945. Finnes det grunner til å betvile det? 1:Stortinget denne regjeringen gikk ut fra, var valgt for stortingsperioden 1936-39. I… Les videre

Slik skaffet NS mat til landet. Blehr-Backe-avtalen

Nasjonal Samlings kamp for å skaffe det norske folk mat og andre forsyninger under okkupasjonen er mer spennende og risikofylt enn den mest fantasifulle forfatter kunne finne på. Så dreide det seg da… Les videre

Frontsøstrene i Norges Røde Kors ble dømt s.710

Av barmhjertighetsgrunner meldte de seg frivillig til tjeneste ved fronten, utstyrt med klarering fra Norges Røde Kors. De pleiet venn som fiende. De arbeidet på forskjellige frontavsnitt, på førstebehandlingsstedene bak frontlinjene og i… Les videre

Annen omtale

Mens jeg har vært syk i høst har jeg lest Sten Hansens bok. Han har virkelig gitt oss NS-barn en stor gave ved å skrive denne boken, som jeg oppfatter som hans ærlige… Les videre