14 brutte Grunnlovsparagrafer under etterkrigsoppgjøret (Rettsoppgjøret)

For å få gjennomført etterkrigsoppgjøret/rettsoppgjøret etter andre verdenskrig, måtte man bryte 14 av Grunnlovens 112 paragrafer.
Her er disse paragrafene listet opp.

Reklamer

Kjøp boken her

Du kan kjøpe boken på
Kolofon Forlags nettbutikk.
Pris kr. 398,-

Om boken – Norges skjebne under to verdenskriger

Norges skjebne under to verdenskriger – et annet syn på vår nære historie. Her er endelig en oversikt over Norges historie der “Krigen”, Andre Verdenskrig, settes i sammenheng med tiden før og etter,… Les videre

Hva oppnådde Nasjonal Samling i regjering?

Bevaring av norske verdier og norske liv  Sosiale reformer Gjeninnførte Arbeidsløshetstrygd 15.11.1940 som Administrasjonsrådet opphevet 4.5.1940.(Thrana s.130, Sørensen Solkors og solidaritet s.104-5).Arbeidsløsheten forsvant. Krigspensjonering for soldater fra krigen i 1940 innført desember 1941… Les videre

Sten Hansens opprinnelige forord

«Norges skjebne under to verdenskriger» var opprinnelig et brev til forfatterens barn om alt det deres far ikke hadde fått anledning til å forklare dem på grunn av omgivelsenes holdning. Her er brevet… Les videre

EUROPAPAKTEN

Dette var et av de dokumentene Quisling savnet under rettssaken mot ham. Det bærer preg av å være skrevet under verdenskrigen. England er ikke lenger med. Innledning: For å beskytte Europa, for å… Les videre

Quisling: Forslag til fredsavtale høsten 1939

                               Utkast til avtale om våpenstillstand Den britiske, den franske og den tyske regjering, drevet av et like ønske om å gjøre slutt på krigens ulykker, har for det øyemed oppnevnt sine befullmektigede… Les videre

Når endte Norges krig? 5 forslag.

10.6.1940: Norge inngikk avtale om total kapitulasjon 10.6.1940. Den tyske tekst levner ingen tvil, og i følge avtalen er det den som gjelder. I følge Haagkonvensjon IV angående lover og regler om landkrig… Les videre

Biskop Eivind Berggravs synderegister

Listen foregir ikke å være fullstendig. Korreksjoner og kompletteringer er ønsket. I Berggravs skrift ”Folkedommen over NS” het kapitel 9:” Vi, de rettferdige”. Han gjentok s. 38: ” Hvis vi i dag sammenligner oss… Les videre

Var etterkrigsoppgjøret et rettsoppgjør?

Svend Hansen siterer denne kronikken som sto i Bergens Tidende 26.10.1995 på side 682-5 i sin bok -Norges skjebne under to verdenskriger. De to tidligere kronikkene som det henvises til, hadde først stått… Les videre

Historielogikk? En historie om historien til Carl Fredriksens Transport

Historielogikk? En historie om historien til Carl Fredriksens Transport Hvis man etter 2. Verdenskrig ville gjelde for helt i Norge, var det to organisasjoner man ikke måtte kritisere: Arbeiderpartiet og Milorg. Kritiserte man… Les videre

Quisling slik han ble nektet fremstilt på utstillingen i Skien 2007-8

Forord Quislingutstillingen 2007-08: Den sorte og den hvite Quisling. Gåtene Quisling. Quislingutstillingen i Skien var planlagt siden 1999. Når utstillingsplanene vakte debatt, skyldes det at planene (”Forprosjektet”) i utgangspunktet var noe annerledes. Det… Les videre

Straffen for å tenke annerledes

Det er godt og naturlig å føle seg nært knyttet til dem som også bokstavelig står en nærmest. Eller det kan uttrykkes slik: «Det er sikkert meningen med mennesket, at det skal kjenne… Les videre