18 brutte Grunnlovsparagrafer under etterkrigsoppgjøret (Rettsoppgjøret)

For å få gjennomført etterkrigsoppgjøret/rettsoppgjøret etter andre verdenskrig, måtte man bryte 14 av Grunnlovens 112 paragrafer.
Her er disse paragrafene listet opp.

Kjøp boken her

Du kan kjøpe boken på
Kolofon Forlags nettbutikk.
Pris kr. 398,-

Om boken – Norges skjebne under to verdenskriger

Norges skjebne under to verdenskriger – et annet syn på vår nære historie. Her er endelig en oversikt over Norges historie der “Krigen”, Andre Verdenskrig, settes i sammenheng med tiden før og etter,… Les videre

Quisling og jødene. Øyenvitneberetning til Quislings reaksjon da jødene skulle arresteres

Carl Emil Vogt har funnet avisutklipp fra svenske radikale aviser om Tysklands jødeutryddelse som viser at Quisling var like orientert om den som Londonregjeringen. Spørsmålet er i hvor høy grad han trodde på… Les videre

Hva var angiveri? Hvem var angivere?

I mars 1941 var det ett raid i Lofoten, og i julen 1941 var det to raid, ett i Lofoten og ett i Måløy. Dette skjedde under britisk ledelse, men med deltakelse av… Les videre

Aaslaug Aasland, 1.mai, barnetrygd og fangebehandling 1945

Aaslaug Aasland var utdannet jurist. Hun hedres som den første kvinne som bestyrte et departement, og som også vikarierte som statsminister. Arbeiderpartiet hadde vunnet 76 av 150 stortingsmandater og derved absolutt flertall ved… Les videre

Var okkupasjonen folkerettslig berettiget? Scharffenbergs svar.

Norges mest betydningsfulle innsats under andre verdenskrig som i første, var innsatsen til handelsflåten. Tonnasjeavtalen ble underskrevet 11.11.1939. Den forpliktet norske redere til å befrakte for britisk regning 1 500 000 dwt tankskip og… Les videre

Hva oppnådde Nasjonal Samling i regjering?

Bevaring av norske verdier og norske liv  Sosiale reformer Gjeninnførte Arbeidsløshetstrygd 15.11.1940 som Administrasjonsrådet opphevet 4.5.1940.(Thrana s.130, Sørensen Solkors og solidaritet s.104-5).Arbeidsløsheten forsvant. Krigspensjonering for soldater fra krigen i 1940 innført desember 1941… Les videre

Sten Hansens opprinnelige forord

«Norges skjebne under to verdenskriger» var opprinnelig et brev til forfatterens barn om alt det deres far ikke hadde fått anledning til å forklare dem på grunn av omgivelsenes holdning. Her er brevet… Les videre

EUROPAPAKTEN

Dette var et av de dokumentene Quisling savnet under rettssaken mot ham. Det bærer preg av å være skrevet under verdenskrigen. England er ikke lenger med. Innledning: For å beskytte Europa, for å… Les videre

Quisling: Forslag til fredsavtale høsten 1939

                               Utkast til avtale om våpenstillstand Den britiske, den franske og den tyske regjering, drevet av et like ønske om å gjøre slutt på krigens ulykker, har for det øyemed oppnevnt sine befullmektigede… Les videre

Når endte Norges krig? 5 forslag.

10.6.1940: Norge inngikk avtale om total kapitulasjon 10.6.1940. Den tyske tekst levner ingen tvil, og i følge avtalen er det den som gjelder. I følge Haagkonvensjon IV angående lover og regler om landkrig… Les videre

Biskop Eivind Berggravs synderegister

Listen foregir ikke å være fullstendig. Korreksjoner og kompletteringer er ønsket. I Berggravs skrift ”Folkedommen over NS” het kapitel 9:” Vi, de rettferdige”. Han gjentok s. 38: ” Hvis vi i dag sammenligner oss… Les videre