Annen omtale

Mens jeg har vært syk i høst har jeg lest Sten Hansens bok. Han har virkelig gitt oss NS-barn en stor gave ved å skrive denne boken, som jeg oppfatter som hans ærlige memoarer (og ikke den «endelige sannhet»), og som han har arbeidet samvittighetsfullt på til han var 90 år. Og dokumentert med rikt kildemateriale. For en innsats!    Det som slår meg når jeg leser NS-folks bøker  – er mangelen på hat- og hevntanker. De er skrevet innenfor det jeg vil kalle en nøytral, opplysende tone. Aldri aggressivt. Aldri egentlig anklagende. Men mer som en personlig forsvarsprosedyre – den ingen ville gi NS-medlemmene  under Rettsoppgjøret. Det gjelder også Thranas og Melsoms bøker. De vedgår at Quisling tok mange tvilsomme avgjørelser – men er klare på at Quisling også gjorde en god del bra for landet og befolkningen i en kaotisk krigstid. Bl.a. sørget han for relativt god matforsyning. Ikke helt uvesentlig når man tenker på hvordan folk hadde det i andre land. Og mange tvilsomme avgjørelser tok sannelig min hatt Nygaardsvold & co også.