Frontsøstrene i Norges Røde Kors ble dømt s.710

Av barmhjertighetsgrunner meldte de seg frivillig til tjeneste ved fronten, utstyrt med klarering fra Norges Røde Kors. De pleiet venn som fiende. De arbeidet på forskjellige frontavsnitt, på førstebehandlingsstedene bak frontlinjene og i… Les videre