Quisling: Forslag til fredsavtale høsten 1939

                               Utkast til avtale om våpenstillstand Den britiske, den franske og den tyske regjering, drevet av et like ønske om å gjøre slutt på krigens ulykker, har for det øyemed oppnevnt sine befullmektigede… Les videre