Sten Hansens opprinnelige forord

«Norges skjebne under to verdenskriger» var opprinnelig et brev til forfatterens barn om alt det deres far ikke hadde fått anledning til å forklare dem på grunn av omgivelsenes holdning. Her er brevet som fulgte boken den gang den besto at tre ringpermer til hver av hans barn.

Kjære sønn/datter

1 1934 tok jeg det standpunkt å følge Vidkun Quisling i hans kamp for å redde Norge fra bolsjevismen og hindre at landet ble dratt inn i en storkrig som alle på det tidspunkt så ville komme, men ikke hvordan.

Når jeg til nå har holdt dette for meg selv

Er det fordi de norske media totalt har vært ensidig i fremstillingen av det som skjedde under både den 1. og 2. verdenskrig. Bak dette har stått ufattelig snusk, forfalskninger, fortielser og et mektig  desorienteringsapparat

Var det fordi jeg ikke ville hindre deg og din søster/bror på et fritt grunnlag i å få den aktelse for vårt samfunn som vi i Nasjonal Samling mistet troen på,

Og fordi herskerne i samfunnet oppfordret til mobbing og forfølgelser av oss medlemmer og deres familier

Heldigvis kom dere aldri i den situasjon at dere måtte ta raske beslutninger i en politisk skjebnetid for land og folk, sånn som vår generasjon måtte gjøre.

De standpunkt du selv har tatt om Norges krig og okkupasjon er på bakgrunn av det du har lest og blitt fortalt av andre. Men er det sikkert at det er en korrekt oppfatning det du har en mening om?

Jeg har i mitt 89-ende år skrevet mitt politisk-historiske testament. Det forteller hvordan jeg og hundretusener av nordmenn vurderte den historiske utvikling. Gjenfortellingen (skildringene) er overveiende godt dokumentert.

Mitt håp er at du vil finne tid og interesse nok til å lese hele historien på vel tusen sider, før du dømmer.

Bøker nevnt i litteraturlisten kan leses med stort utbytte. (Lån dem på Deichmann).

Oslo, 1. desember 2006

pappa

Reklamer