Hva oppnådde Nasjonal Samling i regjering?

Bevaring av norske verdier og norske liv  Sosiale reformer Gjeninnførte Arbeidsløshetstrygd 15.11.1940 som Administrasjonsrådet opphevet 4.5.1940.(Thrana s.130, Sørensen Solkors og solidaritet s.104-5).Arbeidsløsheten forsvant. Krigspensjonering for soldater fra krigen i 1940 innført desember 1941… Les videre