Aaslaug Aasland, 1.mai, barnetrygd og fangebehandling 1945

Aaslaug Aasland var utdannet jurist. Hun hedres som den første kvinne som bestyrte et departement, og som også vikarierte som statsminister. Arbeiderpartiet hadde vunnet 76 av 150 stortingsmandater og derved absolutt flertall ved valget i 1945. Det var oppnådd etter at 92803 mistenkte for landssvik var fratatt stemmeretten i strid med Grunnlovens §§ 52 og 53. Antallet representanter økte til 76 til tross for at Ap fikk færre stemmer både absolutt og prosentvis enn ved det forrige valget i 1936, da Arbeiderpartiet fikk 70 representanter. Aaslaug Aasland ble utnevnt til konsultativ statsråd/ vikar for sosialminister Oftedal i 5.november 1945, og utnevnt til hans etterfølger i 1948. Hun gjeninnførte barnetrygden 24.10.1946, på årsdagen for Quislings henrettelse. Loven om barnetrygd av 1946 var nesten ord for ord den samme som den som var avskaffet i mai 1945. I 1947 gjeninnførte hun 1.mai, Arbeidets dag som fridag, slik det hadde vært fra 1942-1945. Hun fikk også gjeninnført husmorvikarordningen.

Fra 15.mai til november 1945 var hun direktør for Bredtvedt kvinnefengsel. Det er sagt om henne at «Fartstiden i fengselet ga nok Aasland mye kunnskap som hun tok med seg videre som sosialminister.« Kanskje det inspirerte henne med tanke på å eksportere små krigsbarn (0-4 år)til Australia?   Hun er også kjent for sitt utsagn fra 1946 om at det ville ha vært færre medlemmer av Nasjonal Samling dersom åndssvakeomsorgen i Norge hadde vært bedre utbygget. Forholdene for de politiske fangene i Bredtvedt kvinnefengsel var beryktet. Det var i hennes tid Olga Bjoner (57) ble voldtatt 3 ganger som fange. Så påsto også fengselsdirektør Aasland overfor Olga Bjoner, lederen for NS-kvinnene, at grunnen til at kvinner meldte seg inn i Nasjonal Samling var at de var erotisk underernært. På annen måte var Olga Bjoner og de andre fangene i alle fall underernært: Bjoner gikk ned fra 70 til 48 kg. Fangenes mat var bare uvaskede hele salt sild og salt rogn, og så lite vann at de var sterkt plaget av tørste. Av mangel på brød var det epidemier av Beri-beri (B-vitaminmangel) i fengslene. Fangene ble utsatt for sjikane både av væpnede vakter og av tilskuere som slapp inn for å glane og trakassere.