Quisling og jødene. Øyenvitneberetning til Quislings reaksjon da jødene skulle arresteres

Carl Emil Vogt har funnet avisutklipp fra svenske radikale aviser om Tysklands jødeutryddelse som viser at Quisling var like orientert om den som Londonregjeringen. Spørsmålet er i hvor høy grad han trodde på disse opplysningene. Han var vel kjent med de russiske pogromer. Og om propagandaen fra første verdenskrig som fortalte at tyskere hugg hendene av belgiske barn. Som den nasjonalist Quisling var, var hans løsning for jødene et eget land, og slett ikke sterilisering eller drap. Quisling er den nordmann som har reddet flest jøders liv: I sitt hjelpearbeid under Nansen i Ukraina i 1922-23 under Stalins første forsøk på å sulte i hjel bøndene i Europas kornkammer. Millioner døde i Holodomor 1932-33. Quislings handlingsrom i det okkuperte Norge var begrenset; Terboven hadde i realiteten all makt. Det finnes en øyenvitneskildring til Quislings reaksjon da han fikk vite at jødene skulle arresteres. Hans uoffisielle utenriksminister og tolk til tysk Finn Støren skrev bl.a. dette til Dr. Scharffenberg i 1952: ”Der kom ordre fra Berlin om at jøder skulle settes fast for å deporteres til Polen sent en natt. I den anledning ble jeg innkalt til ministerpresidenten som nevnte det for meg samt sa at aksjonen skulde settes i gang inden 48 timer, og at det norske statspoliti skulde foreta dette. Jeg spurte herr Quisling om hans mening om saken og om han var enig. Quisling svarte at det for ham så ut som om vi var kommet et langt stykke tilbake til middelalderen. Jeg spurte ham da om han hadde noe imot at jødene kom seg undav. ”På ingen måte”, svarte Quisling, ”men jeg kan i min stilling ikke vite noe om denne sak.” Han spurte meg hvordan jeg ville gjøre det, hvortil jeg svarte at saken sikkert lot seg ordne ved å gi et par jøder et tipp om der var fare på ferde. Det var for å redde de som reddes kunde at Quisling gjorde alt som sto til hans rådighet. I farten kan jeg huske noen få som besøkte meg i de dager: Ingeniør Blauw fra Bergen, Pianistinden Kari Aarvold Glaser med sine barn og noter og det hele fikk sjangsen til å komme til Sverige. Fru Dobrowen hvis barn fikk ariebevis av Quisling o.s.v. o.s.v. Det var den gang en drivende strøm av mennesker som i de dager passerte mitt kontor for å få Quislings hjelp. Og alle fikk hjelp.”

Quisling lyktes i å få løslatt arresterte jødiske menn over 65 år. Men Milorg stengte sine flyktningeruter for jøder det året. Startskuddet for jødearrestasjonene falt da en flyktningelos fra Milorg skjøt en uvæpnet politimann på Haldentoget 22.10.1942. Han flyktet fra toget i fart sammen med de to jøder i sin kupe. Det ble brukt som anledning til at ”flere ble arrestert som ledd i oppklaring av drapet” (Aftenposten 6.11.1942). Bror av drapsmannen og en kamerat drepte foreldrene til en av disse to jødene. NS fikk reddet unna jødenes eiendeler, bortsett fra edelmetaller som tyskerne tok. Det var god oversikt over den enkelte jødes verdier. Flere NS-medlemmer var av jødisk herkomst, f.eks. minister Hagelin, henrettet i 1946. IC Stridsklev