Kategoriarkiv: Historie

Quisling og jødene. Øyenvitneberetning til Quislings reaksjon da jødene skulle arresteres

Carl Emil Vogt har funnet avisutklipp fra svenske radikale aviser om Tysklands jødeutryddelse som viser at Quisling var like orientert om den som Londonregjeringen. Spørsmålet er i hvor høy grad han trodde på… Les videre

Hva var angiveri? Hvem var angivere?

I mars 1941 var det ett raid i Lofoten, og i julen 1941 var det to raid, ett i Lofoten og ett i Måløy. Dette skjedde under britisk ledelse, men med deltakelse av… Les videre

Aaslaug Aasland, 1.mai, barnetrygd og fangebehandling 1945

Aaslaug Aasland var utdannet jurist. Hun hedres som den første kvinne som bestyrte et departement, og som også vikarierte som statsminister. Arbeiderpartiet hadde vunnet 76 av 150 stortingsmandater og derved absolutt flertall ved… Les videre

Når endte Norges krig? 5 forslag.

10.6.1940: Norge inngikk avtale om total kapitulasjon 10.6.1940. Den tyske tekst levner ingen tvil, og i følge avtalen er det den som gjelder. I følge Haagkonvensjon IV angående lover og regler om landkrig… Les videre

Biskop Eivind Berggravs synderegister

Listen foregir ikke å være fullstendig. Korreksjoner og kompletteringer er ønsket. I Berggravs skrift ”Folkedommen over NS” het kapitel 9:” Vi, de rettferdige”. Han gjentok s. 38: ” Hvis vi i dag sammenligner oss… Les videre

18 brutte Grunnlovsparagrafer under etterkrigsoppgjøret (Rettsoppgjøret)

For å få gjennomført etterkrigsoppgjøret/rettsoppgjøret etter andre verdenskrig, måtte man bryte 14 av Grunnlovens 112 paragrafer.
Her er disse paragrafene listet opp.

En annen historie om Quisling

Den andre historien om Vidkun Abraham Lauritz Quisling (Den som skal forties og glemmes)   1900: Den 12-årige prestesønnen VAL reddet livet til Johanne Jørgensen(10), som gikk gjennom isen. 1911: Etter som sine… Les videre