Kategoriarkiv: Uncategorized

Var okkupasjonen folkerettslig berettiget? Scharffenbergs svar.

Norges mest betydningsfulle innsats under andre verdenskrig som i første, var innsatsen til handelsflåten. Tonnasjeavtalen ble underskrevet 11.11.1939. Den forpliktet norske redere til å befrakte for britisk regning 1 500 000 dwt tankskip og… Les videre

Hva oppnådde Nasjonal Samling i regjering?

Bevaring av norske verdier og norske liv  Sosiale reformer Gjeninnførte Arbeidsløshetstrygd 15.11.1940 som Administrasjonsrådet opphevet 4.5.1940.(Thrana s.130, Sørensen Solkors og solidaritet s.104-5).Arbeidsløsheten forsvant. Krigspensjonering for soldater fra krigen i 1940 innført desember 1941… Les videre

Sten Hansens opprinnelige forord

«Norges skjebne under to verdenskriger» var opprinnelig et brev til forfatterens barn om alt det deres far ikke hadde fått anledning til å forklare dem på grunn av omgivelsenes holdning. Her er brevet… Les videre

EUROPAPAKTEN

Dette var et av de dokumentene Quisling savnet under rettssaken mot ham. Det bærer preg av å være skrevet under verdenskrigen. England er ikke lenger med. Innledning: For å beskytte Europa, for å… Les videre

Quisling: Forslag til fredsavtale høsten 1939

                               Utkast til avtale om våpenstillstand Den britiske, den franske og den tyske regjering, drevet av et like ønske om å gjøre slutt på krigens ulykker, har for det øyemed oppnevnt sine befullmektigede… Les videre

Var etterkrigsoppgjøret et rettsoppgjør?

Svend Hansen siterer denne kronikken som sto i Bergens Tidende 26.10.1995 på side 682-5 i sin bok -Norges skjebne under to verdenskriger. De to tidligere kronikkene som det henvises til, hadde først stått… Les videre

Historielogikk? En historie om historien til Carl Fredriksens Transport

Historielogikk? En historie om historien til Carl Fredriksens Transport Hvis man etter 2. Verdenskrig ville gjelde for helt i Norge, var det to organisasjoner man ikke måtte kritisere: Arbeiderpartiet og Milorg. Kritiserte man… Les videre

Quisling slik han ble nektet fremstilt på utstillingen i Skien 2007-8

Forord Quislingutstillingen 2007-08: Den sorte og den hvite Quisling. Gåtene Quisling. Quislingutstillingen i Skien var planlagt siden 1999. Når utstillingsplanene vakte debatt, skyldes det at planene (”Forprosjektet”) i utgangspunktet var noe annerledes. Det… Les videre

Straffen for å tenke annerledes

Det er godt og naturlig å føle seg nært knyttet til dem som også bokstavelig står en nærmest. Eller det kan uttrykkes slik: «Det er sikkert meningen med mennesket, at det skal kjenne… Les videre

Var regjeringen Nygaardsvold lovlig i 1940 og senere?

Regjeringen Nygaardsvold påsto at den var lovlig frem til den ble avløst i 1945. Finnes det grunner til å betvile det? 1:Stortinget denne regjeringen gikk ut fra, var valgt for stortingsperioden 1936-39. I… Les videre