Quisling slik han ble nektet fremstilt på utstillingen i Skien 2007-8

Forord Quislingutstillingen 2007-08: Den sorte og den hvite Quisling. Gåtene Quisling. Quislingutstillingen i Skien var planlagt siden 1999. Når utstillingsplanene vakte debatt, skyldes det at planene (”Forprosjektet”) i utgangspunktet var noe annerledes. Det… Les videre

Straffen for å tenke annerledes

Det er godt og naturlig å føle seg nært knyttet til dem som også bokstavelig står en nærmest. Eller det kan uttrykkes slik: «Det er sikkert meningen med mennesket, at det skal kjenne… Les videre

Var regjeringen Nygaardsvold lovlig i 1940 og senere?

Regjeringen Nygaardsvold påsto at den var lovlig frem til den ble avløst i 1945. Finnes det grunner til å betvile det? 1:Stortinget denne regjeringen gikk ut fra, var valgt for stortingsperioden 1936-39. I… Les videre

Slik skaffet NS mat til landet. Blehr-Backe-avtalen

Nasjonal Samlings kamp for å skaffe det norske folk mat og andre forsyninger under okkupasjonen er mer spennende og risikofylt enn den mest fantasifulle forfatter kunne finne på. Så dreide det seg da… Les videre

Frontsøstrene i Norges Røde Kors ble dømt s.710

Av barmhjertighetsgrunner meldte de seg frivillig til tjeneste ved fronten, utstyrt med klarering fra Norges Røde Kors. De pleiet venn som fiende. De arbeidet på forskjellige frontavsnitt, på førstebehandlingsstedene bak frontlinjene og i… Les videre

Annen omtale

Mens jeg har vært syk i høst har jeg lest Sten Hansens bok. Han har virkelig gitt oss NS-barn en stor gave ved å skrive denne boken, som jeg oppfatter som hans ærlige… Les videre

Fra Riksteatrets forestilling «Folkestyre 2014»

Folkestyre 2014-04-11 Riksteatret. TEKST  59 DEN USYNLIGE … Jeg…  Kan jeg… Er det i orden hvis jeg sier noe nå…? Jeg vil fryktelig gjerne få lov til å si dette! Kvinne, 68, Oslo,… Les videre

Elverumsfullmakten?

Elverumsfullmakt, eller Grunnlovens §17? Ingen ny fullmakt i Elverum 9.4.1940 Nygaardsvold hadde under Stortingets ettermiddags­møte på Hamar 9. april sagt følgende: ”Jeg kan ikke si at jeg er imponert over Englands hjelp, eller over… Les videre

18 brutte Grunnlovsparagrafer under etterkrigsoppgjøret (Rettsoppgjøret)

For å få gjennomført etterkrigsoppgjøret/rettsoppgjøret etter andre verdenskrig, måtte man bryte 14 av Grunnlovens 112 paragrafer.
Her er disse paragrafene listet opp.

En annen historie om Quisling

Den andre historien om Vidkun Abraham Lauritz Quisling (Den som skal forties og glemmes)   1900: Den 12-årige prestesønnen VAL reddet livet til Johanne Jørgensen(10), som gikk gjennom isen. 1911: Etter som sine… Les videre

    Reklamer